? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

Hvorfor trenger vi eldre ledere?

Av Terje Kato Stangeland, leder av Faggruppe for Etikk og lederskap, Norske Sivilingeniørers Forening, Oslo avdeling

Å ha eldre som ledere er ikke noe nytt, heller tvert imot. I forskjellige kulturer har eldre blitt brukt som ledere opp gjennom tidene. Og mange samfunn bruker også i dag eldre ledere, for eksempel i Japan, hvor eldre er toppledere i næringslivet.

Hvorfor trenger vi eldre ledere? Først og fremst fordi eldre, modne mennesker har mer erfaring, kunnskaper og innsikt fra livet. Men alder alene ikke er nok. Mange eldre har også evnen til å bruke sin livskunnskap. Disse er verdifulle som ledere og rådgivere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. At eldre mennesker sitter med verdifull kompetanse gjenspeiles også i ulike visdomsord om å spørre eldre om råd. Som Sokrates selv sa det: "Jeg liker å snakke med de meget gamle, for vi kan spørre dem slik vi ville spørre de som har reist langs en vei, hvordan veien er, om den er ujevn og vanskelig eller om den er jevn og lett."

Jeg vil nevne spesielt tre forhold som gjør at vi i større grad trenger eldre ledere i arbeidslivet framover:

Det første er den økende betydningen av etikk i arbeidslivet. Dette gir økt betydning av ledernes livskunnskap. Eldre, modne mennesker er også de som først og fremst har mulighet til å være etiske autoriteter i forhold til andre.

Det andre er det økende behovet for bedre utnyttelse av menneskelige ressurser. For å kunne lede prosesser som bruker de menneskelige ressurser fullt ut, kreves det kunnskaper og innsikt som bare erfaringer kan gi.

Det tredje er de store endringene som skjer i samfunnet som gir behov for grunnleggende stabilitet. Verdier som har holdt seg over tid, kan gi oss noe av denne stabiliteten, men det kan også menneskelig innsikt og modenhet. Dess lenger vi har levd, dess mer har vi med oss av mental ballast som kan gi oss styrke og stabilitet til å tåle påkjenninger og kriser. Arne Næss skriver i sin bok Livsfilosofi: "Mange eldre mennesker har en sterk evne til å takle problemer på strak arm og til å se hva som er viktigst i tilværelsen."

Det er også viktig å legge til at moderne hjerneforskning viser at hjernen utvikler seg hele livet. Eldre mennesker kan fungere meget bra mentalt, spesielt hvis de holder hjernen i form med god ernæring og regelmessig fysisk og mental trening. At eldre kan tenke klart og lære nye ting later det til at mange ikke er klar over.

Spørsmålet vi bør stille oss framover i arbeidslivet, er ikke hvordan vi skal bli kvitt eldre mennesker og ledere, men hvordan vi kan utnytte og bruke de eldre som en ressurs. Her finnes det mange muligheter for moderne konkurransedyktige bedrifter.