? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativiteten kan økes

Kreativitet er medfødt

Kreativiteten er medfødt. Vi er alle kreative.

Men kreativitet er ikke noe uforanderlig. Det viser seg at kreativiteten kan variere i løpet av livet.

Den kan økes og den kan minkes.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

 

Kreativiteten kan økes

Torrance har gjennomgått 308 rapporter om forsøk på å øke kreativiteten hos skoleelever og studenter.

Undersøkelsen viste at forsøk på å øke kreativiteten lykkes i ca. 70% av tilfellene.

Hvor vellykket forsøkene var, avhang svært av hva slags undervisningsopplegg som ble fulgt og hva slags kreative metoder som ble brukt. Suksessprosenten varierte fra 42% til 92%.

De beste resultatene ga metoden CPS - Creative Problem Solving.

Opplæring i bruk av CPS førte til en økning av kreativiteten i omtrent 90% av tilfellene.

Ikke alle forsøk lykkes

Snur vi på tallene, viser undersøkelsen at forsøk på å øke kreativiteten mislykkes i 8% til 58% av tilfellene.

Undersøkelsen viser klart at det er mulig å øke kreativiteten.

Men den viser også at vi ikke er sikret å øke kreativiteten selv om vi forsøker på dette.

I praksis betyr dette at velmente forsøk i skolen på å øke elevenes kreativitet, dessverre ikke er garantert å lykkes. De kan til og med virke mot sin hensikt.