? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Idéstimuli - informasjon  og problem

Informasjon og problemer

Når vi skal finne ideer til løsning av et problem, har vi en del informasjoner om problemet.

Vi kan også ha en forståelse av problemet og av andre problemer knyttet til dette.

Dette er viktige stimuli til den kreative idéprosess.

Vi ser på informasjonene og problemene og ser om vi fra dette kan finne ideer.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Idéstimuli - Se på informasjonene

Vi har en del informasjon om det kreative problemet vi arbeider med.

Ved å se på disse, kan vi finne ideer til løsning av problemet.

Vi bør vi prioritere de viktigste informasjonene selv om vi også bør se på de andre.

Nettstedet kreativtnorge inneholder en egen side om å finne informasjoner. Se:

FINN INFORMASJON

Idéstimuli - Se på problemene

Først ser vi på problemene.

Det vil si de forskjellige formuleringene vi har gitt av problemet, også av delproblemene.

Det er viktigst å se på de problemformuleringene vi valgte ut for å gå videre med. Vi bør bruke mest tid på disse, men vi bør også se om de andre formuleringene kan gi oss noen ideer.

Nettstedet kreativtnorge inneholder en egen side om å finne problemer. Se:

PROBLEMANALYSE