? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Tidligere kursdeltakeres uttalelser

Uttalelsene er tatt fra kursvurderinger som er innlevert anonymt.
De illustrerer både hva deltakerne har fått ut av kursene og hvordan kursene er lagt opp.

Kreativitet

 • Utbyttet overgår forventningene.
 • Innholdet var interessant, inspirerte til videre arbeid og utvikling.
 • Jeg er bedre rustet til å gå på oppgaver i jobb og privat sammenheng.
 • Emnene er godt relatert til praktiske eksempler.
 • Meget omfattende, men bra stykket opp og presentert.
 • Meget lærerikt og ikke minst opplysende.

Idéutvikling

 • Inspirerende - alle er med.
 • Meget kunnskapsrike kursledere.
 • Avslappet og humoristisk tone.

Kreativ prosessledelse

 • Meget fin veksling mellom teori og øvelser.
 • Jeg har hatt stor glede av kurset.
 • Kurset var basert på et tema som var viktig for oss.

Kreative arbeidsmetoder

 • Interessant, nyttig og inspirerende.
 • Variert, nøye planlagt og strukturert.
 • Dette kurset inneholdt de emnene jeg synes er viktigst.

Kommunikasjon

 • Lært mye nytt, fått brikker til å falle på plass.
 • Undervisningsformen var meget bra, kunne ikke vært bedre.
 • Jeg tror jeg får brukt for dette alltid.
 • Nye innfallsvinkler til mange vesentlige spørsmål. Jeg er meget godt fornøyd - ønsker fortsettelse.
 • Kurset var for meg i rette tid - følte meg svært nede.
 • Jeg er blitt mer åpen for andre til å høre/lytte.

Prosjektledelse

 • Ny inspirasjon.
 • Ny måte å tenke på.
 • Deltakerne ble stadig engasjert gjennom oppgaver etc.

Lederskap

 • En overbevisende faglig tyngde innen fag/metoder som kreativitet, gruppeprosesser og ledelse.
 • Jeg har fått bekreftet at det å behandle mennesker i organisasjonen er en av de viktigste oppgaver til en leder. Det må man like, være villig til å lære av og utvikle videre - ellers så blir det umulig å lykkes i rollen.
 • Jeg er blitt bedre til å lytte. Mer åpen for andres meninger. Mer nysgjerrig på andres meninger. Fokuserer mer på å gi tilbakemeldinger og på å diskutere forventninger.
 • Jeg er svært fornøyd med dette kurset!!! Det har overgått alle mine forventninger, og Bodil og Leif Runar er utrolig flotte mennesker som formidler et budskap som jeg anser som svært viktig, både i samfunnet og på en arbeidsplass. Jeg vil faktisk påstå at BI gjennom Leif Runar og Bodil har endret mitt liv. Det har for meg vært en vekkelse, og jeg vil aldri glemme de to som ga meg så mye!!
 • Kunnskapsrike JA, men flotte mennesker som byr på seg selv. De har gitt meg selvtillit og lært meg om livet både på og utenfor arbeidsplassen.

Visjoner

 • Fin kombinasjon av informasjon, gruppearbeid og egenaktiviteter.
 • Jeg har fått mer tillit til at jeg kan få ting tikl, alene eller sammen med andre.
 • Det var gøy, hyggelig og lærerikt.