? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

NIKs pedagogiske prinsipper

Pedagogiske prinsipper

NIK - Norsk Institutt for Kreativitet - opplæring baserer seg på følgende prinsipper:

Aksjonslæring - Lær ved å gjøre
NIK tror at de typer ferdigheter NIKs kurs bidrar til, læres best ved å gjøre dem. Våre kurs inneholder derfor praktisk trening. Prosesslæring står sentralt i dette. Vi bruker ofte prosesser tilsvarende de vi lærer av i dagliglivet. I faglitteraturn kalles dette ofte for aksjonslæring og refleksjonslæring.

På-jobben-læring
Læring i arbeidslivet (og livet ellers) skjer først og fremst via læring av erfaring. Kursdeltakerne oppfordres derfor til å praktisere på arbeidsplassen og privat for å trene inn og for å bedre utbytte av det som læres på kursene.

Refleksjonslæring
Refleksjon står sentralt både i kursene og i-livet/på-jobben-læringen. Refleksjonen består av å tenke gjennom og diskutere det en har erfart. Dette kan også knyttes opp mot andre erfaringer som kan være aktuelle.

 

Du er din viktigste lærer

På de fleste av NIKs kurs er deltakerne selv sine viktigste lærere. De må selv gjøre sine erfaringer og lære av disse.

Deltakerne bringer også med seg mange tidligere erfaringer som NIKs prosesser hjelper dem å reflektere over.

De andre deltakerne har også sine erfaringer, kunnskaper, tanker og følelser. Disse kan også være viktige kilder for andres læring. Den nest viktigste lærer på kursene er derfor de andre deltakerne.

Først på tredje plass kommer NIKs kursledere og konsulenter. Våre bidrag er å legge forholdene til rette, lede gjennom et velkomponert kurs, lede prosessene, bidra til å trekke lærdom ut av disse og forelese nytt stoff.

Kreativ prosesslæring

Vår erfaring er at prosesslæring gir:

  • Bedre læring.
     

  • Høyere engasjement.
     

  • Større dyktighet til å lære av egne og andres erfaringer.

Forelesninger og foredrag
Korte forelesninger forklarer de kreative metoder og teknikker du skal øve på. Vi kan også forelese om temaer innen kreativitet.