? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i etikk

Hensikten med vår nåværende undersøkelse er ikke å vite hva dyder er, men å bli gode. Ellers ville ikke vår undersøkelse ha noen nytte for oss.
Aristoteles

Et menneskelig hjerte, like mye som menneskelig fornuft, er nødvendig for å forstå moralen.
Anette Baier

Mål

Dette kurset i etikk vil:

 • Gi deg en forståelse av hva etikk er og etikkens betydning.
 • Hjelpe deg å utvikle din egen og andres etikk.
 • Gjøre deg dyktigere til å gjenkjenne situasjoner der etisk refleksjon er viktig, og til å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre.
 • Gi en forståelse for etikkens betydning i kreativitet.

Kursets hovedbudskap er at etikken er grunnmuren, reisverket og det sosiale bindemiddel for det enkelte menneske, organisasjoner og samfunnet.

Litt forenklet kan vi oppsummere vår oppfatning slik: Etikk er noe som må leves, ikke bare læres.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med praktiske eksempler og deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursdokumentasjon

Artikkelsamling.

Kursets innhold

Emnene vil bli tilpasset deltakernes behov og kursets omfang. Eksempler på emner som kan bli tatt opp i kurset:

 • Etikk - moral - verdier - normer
 • Etikkens nødvendighet:
  Systemets funksjon og spilleregler - felles (eksterne og interne) spilleregler - felles ansvar - næringslivets og det offentliges anseelse og frihet - lojale medarbeidere - nettverk - livsholdning og livsvei - etikk: tvang eller frigjøring - etikk og/eller profitt?
 • Verdigrunnlag som hjelpemiddel:
  Hva er verdigrunnlag? Hvordan lages de? Hvordan brukes de? Eksempler på verdigrunnlag.
 • Organisasjonsetikken:
  Har en organisasjon etikk? Hva er en organisasjons etikk? Hva er viktig for de ansattes praktiserte verdier?
 • Etikkens grunnlag: Hva bestemmer vår etikk, hva vi mener er riktig eller galt:
  Guds vilje? - Artens overlevelse? - Individets fordel? - Menneskebestemt etikk? - Religioner? - Filosofiske systemer? - Politiske ideologier? - Samvittigheten? En etikk for dagens virkelighet.
 • Etiske valg
 • Beslutninger - etiske beslutninger - beslutningskriterier
 • Min personlige etikk
 • Etikk og kreativitet
 • Etikk og strategi:
  Etikk som strategisk verktøy. Etikken er strategiens hjerte.
 • Verdiledelse:
  Hvordan verdilede? Verdihierarkiet. Verdiledelse - en trinnvis prosess.


Tidligere deltakeres uttalelser

Deltakere på kurs i etikk har uttalt:

 • Veldig bra opplegg
 • Mange nye impulser og vinklinger
 • Åpnet øynene for helt fundamentale forutsetninger/nødvendigheter for å lykkes på sikt
 • Går dypt inn i emnet
 • Kurset var meget bra (topp)
 • Ærlig kurs
 • Fin oppdeling mellom forelesning og oppgaver
 • Mulighet for hver enkelt til å bidra
 • Dyktige kursledere formidlet kunnskapene og nye tanker på en lettfattelig måte