? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i Endringsledelse

Mål - Et grunnlag for og ferdigheter i endring

 • Få en personlig og organisatorisk basis for å mestere endring.
 • Kunne bevisst og planlagt styre endring.
 • Kunne identifisere, forstå og møte problemer og muligheter.
 • Kunne utvikle din egen og andres kreativitet.

(Kurset har også blitt holdt på engelsk med navnet "Managing Changes")

Endringskompetanse er nødvendig

Verden er preget av endringer. Politiske og økonomiske endringer, en ny teknologisk og industriell revolusjon, en kunnskaps- og informasjonsrevolusjon, øket internasjonalisering og en stadig større konkurranse vil til sammen gi endringer vi ikke kan overskue. I en slik situasjon er det absolutt nødvendig med endringskompetanse.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursdokumentasjon

Artikkelsamling.

Kursets innhold

Innholdet i kurset et tilpasset deltakerne og kursets omfang.

Viktig temaer for å mestre endring er:

 • Hva er en organisasjon og hvordan og hvorfor utvikler den seg.
 • Hva støtter endring.
 • Hva motvirker endring.
 • Bevisst, planlagt og styrt endring.
 • Lederen som endringsagent.
 • Utvikling av kreativitet i individ, gruppe og organisasjon.
 • Kreative metoder og teknikker som endringsmidler.
 • Problemanalyse - Idéskaping - Fra idé til gjennomføring
 • Visjoner og visualisering som hjelpemidler i endring.
 • Verdier, etikk og holdninger som basis for endring.

Tidligere deltakeres uttalelser

Deltakere på kurs i endringsledelse har uttalt:

 • Jeg har hatt stor glede av kurset
 • Utbyttet overgår forventningene
 • Meget fin veksling mellom teori og øvelser
 • Kurset var basert på et tema som var viktig for oss
 • Inspirerende - alle er med
 • Meget kunnskapsrike kursledere
 • En ny måte å jobbe på som var utrolig interessant og lærerik
 • Innholdet var interessant, inspirerte til videre arbeid og utvikling
 • Jeg er bedre rustet til å gå på oppgaver i jobb og privat sammenheng
 • Kurset ble for meg det jeg hadde håpet på