? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i Kreativ Strategi

Mål

Formålet med seminaret er å:

 • Gi en forståelse av hva strategi er.
 • Trene deg i strategisk tenking.
 • Vise deg framgangsmåter for å tenke og handle helhetlig for å nå organisasjonens og de øvrige interessenters mål.
 • La deg oppleve hvordan du kan utvikle strategier for deg selv og organisasjoner.
 • Vise deg hvordan du kan bruke denne forståelsen i praksis til å bidra til bedre samarbeid mot felles mål og verdier.
 • Kunne bruke kreative metoder og teknikker for å utvikle og gjennomføre strategier.

Dessverre viser virkeligheten at de fleste strategiske planer ikke virker og at de fleste visjoner bare er ord på papir. Målet med kurset er at dette ikke skal gjelde deg og de du er leder for.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursets innhold

Eksempler på emner som inngår i kurs i kreativ strategi er:

 • Forklaring av begrepene strategisk språkbruk.
 • Strategi og kreativitet.
 • Forståelser av strategi som: Virkelighetsoppfatning - Perspektiv - Tenkemåte - Planlegging - Posisjonering - Handling.
 • Strategisk analyse som: PEST - SWOT - 7-S.
 • De strategiske hovedhindringer: Usikkerhet - Friksjon - Mangel på fleksibilitet - Mangel på størrelse og styrke.
 • Strategiens deler som: Strategiens trinn  - Kvalitet - Lagmoral - Laginnsats - Motivasjon - Lojalitet - Kreativitet.
 • Fra strategisk plan til strategisk handling.
 • Trinnene i en strategisk prosess: Forretningsidé - Visjon - Overordnede mål - Operative mål - Delmål - Verdier og etikk - Planer - Handlinger.
 • Sammenheng og samvirke mellom strategi, visjoner og organisasjonskultur.
 • CPS (Creative Problem Solving) som strategisk metode.


Strategi

Helhetlig forståelse, tanke og handling

Det er mange oppfatninger av hva strategi er og ingen utbredt enighet. I dette kurset forstår vi strategi omtrent som dette:

Strategi er et overordnet mønster eller plan som integrerer organisasjonens verdier, politikk, mål og handlinger til en sammenhengende og samkjørt helhetlig innsats.

Strategi og kreativitet

En god strategi er nødvendig for at en organisasjon fullt ut skal kunne bruke sitt kreative potensial.

Kreative metoder og teknikker er viktige hjelpemidler for å utvikle og gjennomføre en strategi.