? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i Visjoner

Mål

Formålet med seminaret er å:

 • Gi en forståelse av hva visjoner er.
 • La deg oppleve hvordan du kan utvikle visjoner for deg selv og organisasjoner.
 • Vise deg hvordan du kan bruke denne forståelsen i praksis til å bidra til høyere motivasjon, større effektivitet, mindre sykdom, bedre lønnsomhet, mer trivsel og bedre samarbeid mot felles mål og verdier.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursets innhold

 • Visjoner -  Hva og hvorfor.
 • Hva er visjoner ikke?
 • Trinn i visjonsbygging som: Grunnvisjon, utvide visjon, fra visjon til mål, gi målet energi, repetisjoner, finne veier, plan og handling.
 • Fra individuell visjon til organisasjonens visjon.
 • Visjoners virkning som å gi retning, øke innsikt og forståelse, mobilisere flere tenkemåter, aktivisere energi og kontakt med menneskers indre.
 • Bruk av visjoner til å nå mål, øke lojalitet og entusiasme, løse langsiktige og vanskelige oppgaver - forstå og huske bedre.


Tidligere deltakeres uttalelser

 • Fin kombinasjon av informasjon, gruppearbeid og egenaktiviteter.
 • Jeg har fått mer tillit til at jeg kan få ting til, alene eller sammen med andre.
 • Det var gøy, hyggelig og lærerikt.