? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i Individuelle kreative metoder og teknikker

 

 

Mål:
Utvikle egen og andres kreativitet

Etter dette kurset skal du:

 • Ha blitt litt mer kreativ.

 • Vite hvordan du utvikler din egen og andres kreativitet.

 • Kunne analysere problemer og utfordringer på en kreativ måte.

 • Beherske noen kreative metoder og teknikker.

 • Kjenne til flere kreative metoder og teknikker og vite hvordan du skal øve videre på disse.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursets innhold

Kurset tar for seg emner som: 

 • Den kreative tankeprosess

 • Viktigste prinsipper i kreativitet

 • Utvikle individuell kreativitet

 • Hva som fremmer og hemmer kreativitet

 • Bruk av tankestimulerende teknikker (ord, gjenstander, bilder, musikk, lukt og bevegelser).

 • Problemanalyse (bryt ned problemet, avledede problem, det egentlige problem, endre synsvinkler, reformulering av problem).

 • Idéskaping

 • Vurdere og velge ideer

 • Få løsningene akseptert

 • Fra idé til gjennomføring

Kreative metoder og teknikker (mange av disse kan også brukes i grupper) som:

 • CPS (Creative Problem Solving)

 • Bionikk (Bruke naturens løsninger)

 • Lær fra andre

 • Hva-Hvis analyse

 • Hvorfor-Hvorfor analyse

 • Spørsmålsanalyse av problem/utfordring

 • Ønsketenkning

 • Villeste idé

 • Konstruktive kommentarer

 • Analogier

 • Assosiasjoner

 • Synektikk

 • IPS

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Et utprøvende og krevende kurs.
 • Fikk prøve mange kreative teknikker.
 • Godt tempo.
 • Lærte teknikker som er nyttige.
 • God forpleining og hyggelig stemning.
 • Bra med mange praktiske øvelser.
 • Konkrete oppgaver og mye opplevelse.
 • Bra vi fikk løse egne problemer og ikke fikk "utdelte" problemer.