? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i Kreative metoder og teknikker for grupper

Mål:
Utvikle egen og andres kreativitet

Etter kurset skal du:

 • Vite hva som karakteriserer kreative grupper.

 • Vite hva som stimulerer og hemmer gruppekreativitet.

 • Kunne lede kreative prosesser i grupper.

 • Kjenne forskjellige kreative metoder og kunne lede kreative prosesser basert på disse.

 • Sette sammen og lede en omfattende kreativ prosess ved hjelp av et batteri med kreative metoder.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursets innhold

Kurset tar for seg emner som: 

 • Den kreative tankeprosess.

 • Kreativ prosessledelse.

 • Kreativitet i grupper.

 • Stimulerer og hemmer gruppekreativitet.

 • Kreative metoder og teknikker.

 • CPS (Creative Problem Solving)

 • Gallerimetoden.

 • Idébankmetoden.

 • Lappemetoden.

 • Flipovermetoden.

 • Kreativ dialog ("Hellig penn").

 • Sammensetning av kreative metoder i en større kreativ prosess.

 • Bruk av tankestimulerende teknikker i gruppeprosesser.

 • Kommunikasjon.

 • Utvikle egen, gruppers og organisasjoners kreativitet.
   

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Bra med praktiske øvelser.
 • God og engasjerende kursholder/foreleser.
 • Bra å ta en og en metode teoretisk.
 • Lært flere nyttige metoder til bruk på prosjekter for å oppnå bedre løsninger.
 • Raskt overblikk over metoder og modeller.
 • God oversikt over aktuelle prinsipper.
 • Behagelig kursleder selv med et stramt tidsskjema.
 • Fikk dekket de mest relevante metodene.
 • Fikk demonstrert at metodene mobiliserer folk.
 • Demonstrert at enorme mengder ideer kan lokkes fram.
 • Spennende tema.
 • "Learning by doing" - metoden fungerer meget bra.