? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i Kreativ prosessledelse

Utvikle din og andres kreativitet

Dette kurset vil gjøre deg dyktigere til å:

 • Lede kreative prosesser.
 • Velge de kreative metoder og teknikker som passer gruppen og oppgaven.
 • Identifisere, forstå og løse problemer og muligheter.
 • Finne, velge og utvikle ideer og løsninger.
 • Utvikle din egen og andres kreativitet.
 • Tenke mer allsidig og fleksibelt.
 • Stimulere hjernen mer og hemme den mindre.
 • Bruke de mest effektive kreative metoder og teknikker.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursdokumentasjon

Boka
"Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning"
av Leif-Runar Forsth

 

 

 

Kursets innhold
 

Kurset tar for seg emner som:

 • Den kreative tankeprosess.
 • Kreative metoder og teknikker som CPS (Creative Problem Solving), Hjernestorm (Brainstorming), Gallerimetoden, Idébank, Kreativ dialog og Flipovermetoden.
 • Hva som fremmer og hemmer kreativitet.
 • Bruk av tankestimulerende teknikker.
 • Problemanalyse.
 • Idéskaping.
 • Få løsningene akseptert.
 • Fra idé til gjennomføring.
 • Utvikle egen, gruppers og organisasjoners kreativitet.

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Totalt sett - meget bra og interessant.
 • Mange praktiske øvelser som illustrerte metodene godt.
 • Fikk inn nye tenkemåter.
 • En ny måte å jobbe på som var utrolig interessant og lærerik.
 • Formen/presentasjonen var bra. Enkelt og lettfattelig.
 • Det beste kurset jeg har deltatt på!

 

Kreativiteten kan økes

Kreativiteten er en grunnleggende menneskelig egenskap som er knyttet til mange andre sider i mennesket. Forskeren Torrance har gjennomgått 308 rapporter om forsøk på å øke kreativiteten hos skoleelever og studenter. Undersøkelsen viste at forsøk på å øke kreativiteten lyktes i ca. 70% av tilfellene. Hvor vellykkede forsøkene var, var avhengig av hva slags undervisningsopplegg som ble fulgt og hva slags kreative metoder som ble brukt. Suksessprosenten varierte fra 42% til 92%. De beste resultatene ga metoden CPS - Creative Problem Solving. Denne er hovedmodellen på kurset.