? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ kommunikasjon

Kreativ kommunikasjon

Med "kreativ kommunikasjon" mener vi kommunikasjon som fremmer kreativitet.

Kreativ kommunikasjon i kreative prosesser er først og fremst kommunikasjonen menneske til menneske.

Som kreativ prosessleder er det viktig at du kommuniserer på en måte som skaper trygghet, motivasjon og inspirasjon. Den kreative kommunikasjonen skal også bidra til at enkeltmennesker, grupper og hele organisasjoner skal oppføre seg mer kreativt.

 

Bruk prinsippene fra de kreative metoder og teknikker

Når du først behersker de kreative teknikker og metoder, vil du kunne anvende dem på andre måter. Du vil kunne bruke prinsippene som er innebygget i de kreative metodene og teknikkene i din kommunikasjon.

 

Viktigste prinsipper i kreativitet

Den enkleste måten å kommunisere kreativt på, er å bruke de viktigste prinsippene i kreativitet også når du kommuniserer. De viktigste prinsippene i kreativitet er:

  1. Utsett vurdering

  2. Finn det positive

  3. Utsett valg

  4. Bruk mer av hjernen

  5. Del opp og sett sammen

Les mer om de

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

 

Kreativt individ, kreativ gruppe og kreativ organisasjon

Nettstedet Kreativt Norge inneholder mye stoff om kreativitet for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner. Dette vil også gi deg en del forståelse for hva som kan være av betydning for kreativ kommunikasjon.

Viktige råd i kreativ kommunikasjon

Rådene om kommunikasjon er gitt i form av spørsmål eller oppgaver. Rådene er ment il din egen ettertanke eller til samtaler eller diskusjon i grupper. De er derfor ikke ment som fasiter på hva som er riktig eller galt.

Finn selv ut hva du selv mener.

Viktige råd i kommunikasjon

Behov for å bli lyttet til

Viktigheten av å lytte

Lytte-"teknikk"

Være en god lytter

 

 

Gi og ta imot tilbakemeldinger

Rådene for å gi og ta imot tilbakemeldinger, er ment som forslag som du selv kan tenke over. Og vær enig elle uenig i.

Ta imot ros

Uttrykke våre negative reaksjoner overfor andre mennesker

Møte kritikk